รายชื่อมีปัญหา

       รายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ให้โรงเรียนประสานไปยังเขตพื้นที่ เพื่อให้เขตพื้นที่ออกหนังสือนำส่ง  พร้อมรายชื่อที่แก้ไข นำมาให้คณะกรรมการตัดสินยังจุดแข่งขันแต่ละกิจกรรมในวันแข่งขัน

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ 1-3_XX


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ 4-6_XXComments