รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้

        รายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ให้โรงเรียนประสานไปยังเขตพื้นที่ เพื่อให้เขตพื้นที่ออกหนังสือนำส่ง  พร้อมรายชื่อที่แก้ไข นำมาให้คณะกรรมการตัดสินยังจุดแข่งขันแต่ละกิจกรรมในวันแข่งขัน

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m1-3_t4_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m_p4-6_t15_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m_p1-6_t15-20_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ p4-6_t15_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ p1-6_t15-20_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ p1-3_t15_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ p4-6_t4_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ p4-6_t3-5_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ p1-6_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้s1-6xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m1-3_t4_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m4-6_t4_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m4-6_t3-5_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m4-6_t2_xx

Comments