ศิลปะ‎ > ‎

การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล

****  ให้ ทุกเขต ตรวจสอบ จำนวน นักเรียน ให้มี จำนวน เท่ากับ ที่ กำหนด ในแต่ละกิจกรรม  เช่น ประเภททีม 3 คน  ต้องมีจำนวนนักเรียน ไม่เกิน 3 คน ประเภท เดี่ยว ต้องมีจำนวนนักเรียน เพียง 1 คน เท่านั้น ถ้ามีนักเรียนเกินมาจะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน ****

****  เนื่องจากรายชื่อที่ปรากฏ บางเขตมีจำนวนนักเรียนมากว่าการแข่งขัน กรรมการจะทำการ ตัดชื่อออก


ร้องเพลงไทยสากล_ป.1-ป.6


ร้องเพลงไทยสากล_ม.1-ม.3


ร้องเพลงไทยสากล_ม.4-ม.6
Comments