ศิลปะ‎ > ‎

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"

 ****  ให้ทุกเขต ตรวจสอบ จำนวน นักเรียน ให้มี จำนวน เท่ากับ ที่ กำหนด ในแต่ละกิจกรรม  เช่น ประเภททีม 3 คน  ต้องมีจำนวนนักเรียน ไม่เกิน 3 คน ประเภท เดี่ยว ต้องมีจำนวนนักเรียน เพียง 1 คน เท่านั้น ถ้ามีนักเรียนเกินมาจะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน ****

   ****  เนื่องจากรายชื่อที่ปรากฏ บางเขตมีจำนวนนักเรียนมากว่าการแข่งขันกรรมการจะทำการตัดชื่อออก

รวมศิลป์สร้างสรรค์_ป.1-ป.3รวมศิลป์สร้างสรรค์_ป.4-ป.6
รวมศิลป์สร้างสรรค์_ม.1-ม.3


รวมศิลป์สร้างสรรค์_ม.4-ม.6

Comments