ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ป.4-6 เดี่ยว

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ไม่กำหนด_เดี่ยว_ไม่ทราบความพิการ

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ไม่กำหนด_เดี่ยว_ออทิสติก

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ไม่กำหนด_เดี่ยว_บกพร่องทางร่างกาย

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ไม่กำหนด_เดี่ยว_บกพร่องทางการเรียนรู้

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ไม่กำหนด_เดี่ยว_บกพร่องทางการมองเห็น

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ไม่กำหนดช่วงชั้น_เดี่ยว ‎(บกพร่องทางการมองเห็น)‎


ข้อมูลทีมงาน


Comments