การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความ_ป.1-ป.3_เดี่ยว_ไม่ทราบความพิการ

การอ่านจับใจความ_ป.4-ป.6_เดี่ยว_บกพร่องทางการมองเห็น

การอ่านจับใจความ_ม.1-ม.3_เดี่ยว_ไม่ทราบความพิการ

การอ่านจับใจความ_ม.1-ม.6_เดี่ยว_บกพร่องทางการเรียนรู้

การอ่านจับใจความ_ม.4-ม.6_เดี่ยว_บกพร่องทางการเรียนรู้

การอ่านจับใจความ_ป.1-6

การอ่านจับใจความ_ป.4-6

การอ่านจับใจความ_ม1-3 ‎(ทีม 3 คน)‎


การอ่านจับใจความ_ม.1-3 เดี่ยวComments