รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้

       รายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ให้โรงเรียนประสานไปยังเขตพื้นที่ เพื่อให้เขตพื้นที่ออกหนังสือนำส่ง  พร้อมรายชื่อที่แก้ไข นำมาให้คณะกรรมการตัดสินยังจุดแข่งขันแต่ละกิจกรรม ในวันแข่งขัน

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้p1-6xx

chaina‎(1)‎ ‎‎‎_xx

Skit‎‎(1)‎‎_xx

Story Telling_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้s1-3xx

japan‎‎(1)‎‎_xx

Skit‎‎(2)‎‎_xx

Skit_m1-3‎‎(1)‎‎_xx

Skit_m1-3‎‎(2)‎‎_xx

Skit_m1-3‎‎‎(3)‎‎‎_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้s4-6xx

Skit_m4-6‎‎(1)‎‎_xx

Skit_m4-6‎‎(2)‎‎_xx

Comments