รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้

       รายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ให้โรงเรียนประสานไปยังเขตพื้นที่ เพื่อให้เขตพื้นที่ออกหนังสือนำส่ง  พร้อมรายชื่อที่แก้ไข นำมาให้คณะกรรมการตัดสินยังจุดแข่งขันแต่ละกิจกรรม ในวันแข่งขัน

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_team6_xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_notover5_xx
Comments