รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้

      รายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ให้โรงเรียนประสานไปยังเขตพื้นที่ เพื่อให้เขตพื้นที่ออกหนังสือนำส่ง  พร้อมรายชื่อที่แก้ไข นำมาให้คณะกรรมการตัดสินยังจุดแข่งขันแต่ละกิจกรรม ในวันแข่งขัน
 
 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ p4-6_xx

 
 
 
 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m1-3‎‎(1)‎‎_xx

 
 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m1-3‎‎(2)‎‎_xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m1-3‎‎(3)‎‎_xx