รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้

รายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ให้โรงเรียนประสานไปยังเขตพื้นที่ เพื่อให้เขตพื้นที่ออกหนังสือนำส่ง  พร้อมรายชื่อที่แก้ไข นำมาให้คณะกรรมการตัดสินยังจุดแข่งขันแต่ละกิจกรรมในวันแข่งขัน

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้p1-3xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้s1-6xx

Comments