การแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์

การแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ม.1-6

Comments