กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

หน้าหลัก
รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบไ้ด้้้
 
 
 
หน้าเว็บย่อย (14): การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใชโปรแกรมนำเสนอ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Text Editor การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์ การแข่งขันหุ่นยนต์ไตรกีฬา การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว การแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้
Comments