ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ป.4-6 เดี่ยว

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ไม่กำหนดช่วงชั้น_เดี่ยว ‎(บกพร่องทางการมองเห็น)‎

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ไม่กำหนดช่วงชั้น_เดี่ยว‎(บกพร่องทางการเรียนรู้)‎


Comments