วาดภาพระบายสี (สีน้ำ,สีโปสเตอร์)

 
 

วาดภาพ_‎(สีน้ำ)‎_ช่วงชั้นที่_1__การเรียนรู้

 
 

สีน้ำป.1-3เรียนรู้

 

สีน้ำป.4-6การเรียนรู้

 

สีน้ำป.4-6ได้ยิน

 

สีน้ำม.1-3ได้ยิน

 

สีน้ำม.1-3มองเห็น

 
 

สีน้ำม.1-3เรียนรู้

 
 

สีน้ำม.1-3สติปัญญา

สีน้ำม.4-6การเรียนรู้

Comments