วาดภาพลายเส้น


การวาดภาพระบายสี‎‎(ลายเส้น)‎‎_ป.1-ป.3_เดี่ยว_บกพร่องทางร่างกายการวาดภาพระบายสี‎‎(ลายเส้น)‎‎_ป.1-ป.3_เดี่ยว_บกพร่องทางการเรียนรู้

 

1วาดภาพลายเส้น บกพร่องทางสติปัญญา

 
 
 

3วาดภาพ+(ลายเส้น ช่วงชั้นที่ 2 บกพร่องทางร่างกาย

 
 

5วาดภาพ+(ลายเส้น ช่วงชั้นที่ 2 บกพร่องทางการเรียนรู้

 

6วาดภาพ+(ลายเส้น ช่วงชั้นที่ 2 บกพร่องทางด้านสติปัญญา

 

7วาดภาพ+(ลายเส้น ช่วงชั้นที่ 3 ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา

 

8วาดภาพ+(ลาย ช่วงชั้นที่ 3 ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้

 

2วาดภาพ+‎(ลายเส้น )‎ บกพร่องทางร่างกาย

 
 

4วาดภาพ+(ลายเส้น บกพร่องทางการเรียนรู้


Comments