โปรแกรม Paint

 

วาดภาพด้วยโปรแกรม-เรียนรู้-เรียนร่วม

วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ไม่จำกัดช่วงชั้น บกพร่องทางการได้ยิน

โปรแกรม Paint_ไม่กำหนดช่วงชั้น_ทีม3_บกพร่องทางการเรียนรู้

วาดภาพด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทา

 
 
 

วาดภาพด้ว2..บกพร่องทางสติปัญญา

 
 
 
 
 
 
Comments