การวาดภาพระบายสี

วาดภาพ+(ลาย ช่วงชั้นที่ 3 ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้

 

วาดภาพ+(ลายเส้น ช่วงชั้นที่ 3 ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา

 

วาดภาพ+(ลายเส้น ช่วงชั้นที่ 2 บกพร่องทางด้านสติปัญญา

 
 

วาดภาพ+(ลายเส้น ช่วงชั้นที่ 2 บกพร่องทางการเรียนรู้

 

 
 

วาดภาพ+(ลายเส้น ช่วงชั้นที่ 2 บกพร่องทางร่างกาย

 
 
 

วาดภาพ+‎(ลายเส้น )‎ บกพร่องทางร่างกาย

 

วาดภาพลายเส้น บกพร่องทางสติปัญญา

 
 

ปะติด ป4.-ป6 ประเภทออทิสติก

 
 

ปะติดม.1-3 ออทิสติก

 
 
 

วาดภาพระบายสี__ม.4-6_การเรียนรู้

 
 
Comments