ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สามารถรับเกียรติบัตรได้

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ป.1-ป.6 หญิง


สามารถรับเกียรติบัตรได้

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ม.1-ม.3ชาย


สามารถรับเกียรติบัตรได้

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง_ม.4-ม.6 หญิง


Comments