การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล

ไทยสากลชายระดับชั้น ป.1-6

สามารถรับเกียรติบัตรได้

ร้องไทยสากล ช3‎(ชาย)‎
เพลงไทยสากลหญิง ป.1-6ร้องเพลงไทยสากล‎(หญิง)‎ ม.1-ม.3สามารถรับเกียรติบัตรได้

ร้องเพลงไทยสากล‎(ชาย)‎ ม.4-ม.6


ร้องเพลงไทยสากลหญิง ม.4-6


Comments