การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น

ได้รับเกียรติบัตรเรียบร้อย

ภาษาญี่ปุ่น ม1-3สามารถรับเกียรติบัตรได้

การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6Comments