คิดเลขเร็ว

ได้แจกเกียรติบัตรเรียบร้อย

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3


ได้แจกเกียรติบัตรเรียบร้อย

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6


ได้แจกเกียรติบัตรเรียบร้อย

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

สามารถรับเกียรติบัตรได้

คิดเลขเร็ว ม4-6Comments