การประกวดแต่งกลอน

 

กลอนช่วง 3

 
 
 
 

กลอนช่วง 4

 
 
 
 
Comments